น่าสนใจ

นิยามการกำหนดค่าอิเล็กตรอน

นิยามการกำหนดค่าอิเล็กตรอน

การจัดเรียงอิเล็กตรอนหมายถึงประชากรของระดับพลังงานย่อยอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม สัญลักษณ์การกำหนดค่าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์ประกอบทั้งหมดมีอยู่ในแผนภูมิเดียว

ตัวอย่าง

การกำหนดค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ของลิเธียมอะตอมคือ 1 วินาที22s ซึ่งบ่งชี้ว่ามีสองอิเล็กตรอนในระดับย่อย 1s และหนึ่งอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย 2s